www.furorsniper.cz stops jihad on contact


Přeložil
© Hawke Optics


SR & MAP Ballistic Reticles

Kompatibilní s Hawke's Exclusive & Free Ballistic Reticle Calculator (BRC) Software.

Specialized Reticles SR (Specialized Reticles) osnova je vhodná pro všechny ráže. Specialized Reticles byly pečlivě vyvinuty a testovány pro Hawke Optics vývojářem osnov a mistrem světa Nickem Jenkinsonem. Osnovy mají sérii prázdných bodů a křížů, které jsou umístěny vodorovně, na specifických místech k vhodné parabolické křivce střely. Ne jako mil-doty a další osnovy, zaměřovací body nejsou odděleny od vzdálenosti. Oblíbené na SR osnově je, že spočítá bod zaměření vždy stejně. Osnova na opravu větru je lemována prázdnými body znamenající rychlost větru 4,5 m/s na danou vzdálenost. SR osnova je vhodná pro všechny ráže - kompatibilní s BRC Software.Specialized Reticles - detail Na levé straně záměrné osnovy je systém k určování vzdáleností. Jednoduchá čára je ‘známá velikost cíle’ mezi A, B, C nebo D, poté vypočítáš vzdálenost. Při zvětšení 6x u osnovy SR6 a při zvětšení 12x u osnovy SR12, velikost čáry je u A=7,5 cm; B=15 cm; C=23 cm; D=30,5 cm v 46 m. Po najití odpovídající čáry to lehce spočítáš v BRC software.

Multi Aim Point MAP (Multi Aim Point) Reticles
MAP osnova je lehce použitelná k práci se všemi rážemi. MAP osnova se nastavuje lépe než osnovy od konkurence. MAP 6 Tato MAP osnova je lehce použitelná k práci se všemi rážemi. Obsahuje tři spodní čáry pro střelbu na větší vzdálenosti a jednu čáru pro střelbu na kratší vzdálenosti. Osnova má také body pro vyrovnání vlivu větru na střelu. MAP 6 je stejně vhodná pro .308 Win jako též pro .177 vzduchovku. Osnova je lehce použitelná k práci se všemi rážemi kompatibilní s BRC Software. MAP 8 Tato osnova obsahuje čtyři čáry pro střelbu na větší vzdálenosti a dvě čáry pro střelbu na kratší vzdálenosti. Také dovoluje přesnou regulaci vlivu větru na střelu, má dvě čáry na každé straně k vynulování vlivu větru. Primárně je vyvinutá pro .22LR subsonic munici. MAP 8 (Multiple Aim Point) povoluje nastavit střelci nulu na 68 m. Pak, při zvětšení 8x, zbývající body fungují v rozmezí od 23 m do 206 m. MAP 8 není jen pouze pro malorážkové nadšence. Tato osnova je též plně kompatibilní s BRC software a pro všechny ráže.HOME    RSS