www.furorsniper.cz stops jihad on contact


Přeložil
© Burris Optics


Burris Ballistic Plex


Je méně náročný a odměnou je úspěšná střelba na velké vzdálenosti. Kombinací laserového dálkoměru, kvalitní odstřelovačky a přesné munice se splní úkol daleko snadněji, ale přesné nastavení puškohledu je důležitý stavební kámen střelby na velké vzdálenosti.
To je proč Burris vyvinul Ballistic Plex, chráněný obrazec spodní kolmé čáry kříže, který umožňuje rychle kompenzovat propad střely a zařídí smrtelný zásah od 100 yardů do 500 yardů se všemi nejznámějšími loveckými rážemi.
Srovnej svojí ráži k nějaké z třiceti laborací, ke které poskytujeme využití k lehké kompenzaci propadu střely. A jestliže nestřílíš z jednou ráží z příkladu, udělej si cestu na střelnici a vytvoř si vlastní tabulku propadů korespondující s Ballistic Plexem.
Nastřel pušku na vzdálenost 100 nebo 200 yardů. Pak urči vzdálenost cíle, vyber danou balistickou čárku a drž ji na nebo mezi cílem.
S přesnou puškou, laserovým dálkoměrem, nebo s Burris Laserscope a s menší praxí, jsi schopen střílet úspěšně na velké vzdálenosti.

Jednoduše řečeno
Burris Ballistic Plex trajektorie Burris Ballistic Plex trajektorie dle ráží
Burris Ballistic Plex with elk
Příklady ráží
nastřelené od
100 do 500 yardů.
Příklady ráží
nastřelené od
200 do 600 yardů.
.223
55 grain
.243
100 grain
.270
150 grain
7mm-08
140 grain
7mm Mag
175 grain
.30-06
150 grain
.30-06
165 grain
.338 Mag
225 grain
.243 WSSM
100 grain
.25-06
100 grain
.270
130 grain
.270 WSM
150 grain
7mm Mag
140 grain
7mm WSM
160 grain
.300 Mag
150 grain
.300Ultra
180 grain
Technicky řečeno
Burris Ballistic Plex podle ráží
*Protože je více variací pro obrovské množství ráží pro krátké zbraně od .223 do .375 JDJ, a od 4" hlavní až k 16" hlavním, na prostoru této stránky nemůžeme zobrazit myriády metod k použití Ballistic Plexu. Tabulky zobrazují dva příklady jak využít Ballistic Plex k maximální přesnosti na praktickou vzdálenost s různými rážemi.
            

Burris Mil Dot

Tento tenký kříž kombinuje standardní Mil-Dot se speciálním Burris obrazcem spodní kolmé čáry kříže který automaticky kompenzuje propad střely.
Ballistic Mil-Dot poskytuje smrtelný zásah od 100 do 600 yardů+ pro ráže s plochou dráhou letu. Další tři Mil-Dot sekce můžou být použity k určení vzdálenosti a k pomoci vykompenzovat vliv větru. Výškové točítko má 14 značek, která poskytují kompenzaci trajektorie zobrazené v tabulce. Nebo si můžeš nastavit vlastní rektifikační značky.
Jednoduše řečeno
Technicky řečeno
Magnum trajektorie Magnum trajektorie
Burris Mil Dot with coyote

HOME    RSS